Zespół

Adwokat Agnieszka Dymek-Michalska

Absolwentka studiów dziennych Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym ukończyła dwa kierunki studiów – Prawo oraz Administrację.

Adwokat Agnieszka Dymek-Michalska odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie pod patronatem Prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Egzamin adwokacki zdała z wyróżnieniem, uzyskując tym samym wpis na listę adwokatów.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w renomowanych kancelariach prawnych.

Specjalista do spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i administracyjnego, ochrony dóbr osobistych, prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Prowadzi, a także uczestniczy w ogólnopolskich szkoleniach oraz konferencjach o tematyce prawniczej.

 

Adwokat Elżbieta Skrzypiec

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej uzyskła po zdaniu egzaminu zawodowego po odbyciu aplikacji adwokackiej przy ORA w Krakowie.

Specjalizuje się  w zakresie prawa kranego, gospodarczego oraz podatkowego.

Świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym (również w języku angielskim).