Prawo gospodarcze - pomoc prawna klientom w zakresie:

  • zakładania, prowadzenia, przekształcenia i likwidacji jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek, a także innych osób prawnych, 
  • rejestracji podmiotów gospodarczych,
  • opracowywaniu projektów umów,
  • prowadzenia negocjacji,
  • oceny ryzyka i zabezpieczeń transakcji,
  • prowadzenia kompleksowej windykacji należności, ochrony dobrego imienia firmy, zwalczania nieuczciwej konkurencji,
  • przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozew, sporządzanie wszelkiego rodzaju środków zaskarżenia, pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach sądowych.