Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • wydziedziczenie krewnego
 • zachowek po zmarłym spadkodawcy
 • dział spadku i zniesienie współwłasności
 • zaliczanie darowizn za życia w skład schedy spadkowej
 • pomoc przy sporządzaniu testamentu
 • planowanie dziedziczenia
 • umowny dział spadku
 • ochrona przed długami spadkowymi
 • ustalanie składu majątku spadkowego i jego wartości
 • dochodzenie roszczeń z masy spadkowej
 • dziedziczenie przedsiębiorstwa / udziałów w spółce
 • zmiana postanowień spadkowych (nowi spadkobiercy/znalezienie testamentu)
 • podatek od spadków (deklaracje, porady, optymalizacje)