Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

  • sporządzanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, klauzul związanych z obowiązkiem zachowania poufności,
  • sporządzenie regulaminów pracy,
  • udzielanie porad prawnych w dotyczących wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, zmiany warunków zatrudnienia, zwolnień indywidualnych i grupowych, a także praw
    i obowiązków pracowników,
  • przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, sporządzanie wszelkiego rodzaju środków zaskarżenia, pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych.