Prawo administracyjne:

  • sporządzanie zażaleń, odwołań, skarg administracyjnych,
  • zastępstwo przed organami administracyjnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
    i Naczelnym Sądem Administracyjnym.