Postępowanie przed Sądem Lekarskim

  • reprezentowanie stron w postępowaniach przed Sądem Lekarskim w sprawach dotyczących naruszeń dokonanych przez pracowników służby zdrowia.