Prawo rodzinne i opiekuńcze – przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego, sporządzanie wszelkiego rodzaju środków zaskarżenia, pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w sprawach:

  • małżeńskich: rozwód, separacja, podział majątku wspólnego, oraz
  • ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi: alimenty, kontakty, władza rodzicielska.